ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

การฝึกอบรม เดือน สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (AHRDA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของกระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระยะเวลาฝึกอบรม  จำนวน  30  ชั่วโมง ( 5 วัน)  ฟรี..ทุกหลักสูตร  มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท  รายละเอียดหลักสูตร และการติดต่อช่องทางต่างๆ  ตามแผ่นประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2563