ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เดินหน้า สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า จากมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่อนคลายระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการผ่อนปรนให้ธุรกิจ และสถานประกอบการ ดำเนินกิจการได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ประชาชนเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2563 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นั้น วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประเมินภาค ค. ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งการประเมินภาค ค. จะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 รายงานการแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษา และส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น 204 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ศกนี้ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

สำหรับการประเมินและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 และดำเนินการประเมินภาค ก. สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 และประเมินภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 และการประเมินอาชีวศึกษาภาค ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา