ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

หลักสูตร “นักบริหารรายได้มืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล จัดหลักสูตร “นักบริหารรายได้มืออาชีพ” ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้และความสามารถทางด้านการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้แบบเข้มข้น 8 วัน โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย เอาชนะคู่แข่ง และทำกำไรสูงสุดให้กับองค์กรได้อย่างเห็นผลรวดเร็วและยั่งยืน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารรายได้ การกำหนดราคาขาย และเลือกกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในช่วง High Season และ Low Season โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในด้านการบริหารรายได้มาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย What is Revenue Management, Why is Revenue Management important, The role of Revenue Manager/Director, Calculations used for Revenue Management, RM Measurement, Focus on market share, Defining a competitive set, Defining seasonality and special events, Demand calendar and DOW.

วันที่ 3 และ 4 ประกอบด้วย Understand the importance of SWOT, RM & Pricing, Rate parity. How to work with OLTAS, Distribution and e-commerce, Step guide to increase bookings on corporate channels, Overbooking practices in Revenue Management, price, and inventory control How to set up pricing for each segment.

วันที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย How to set up promotions, Average spending, Key performance indicators, Identifying opportunities to maximize revenue Booking pace and booking window, How to apply hotel business intelligence to marketing, Performance, planning and pace, Assessing corporate account performance.

วันที่ 7 และ 8 ประกอบด้วย Forecast, Tips to improve your forecasting, Budgeting concepts, How to gain a higher room rate and increased room revenue, How to apply revenue management on Food & Beverage and other areas, Best practices.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ผู้จัดการ ผู้บริหารโรงแรม แผนกหารายได้และดูแลรายได้ของโรงแรม และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันยุคสมัย หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในสายงานนี้ บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณัฐรินทร์ ธนัสกุลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Revenue Management และอดีต Cluster Revenue Manager, Pullman Bangkok & Pullman Pattaya Hotels G ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Cluster Director of Revenue, Sofitel Bangkok Sukhumvit & Mercure Bangkok Sukhumvit 11 โดยจะเป็นการจัดอบรมเข้มข้น 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-26 กรกฎาคม 8-9 และ 22-23 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 45,700 บาทถ้วน พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu