ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ด่วน! สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว..วันนี้ พร้อมรับทุน SPU CARE 15,000 บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่…แล้ววันนี้!! กับ 3 สาขาการออกแบบ ดังนี้

  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาการออกแบบภายใน
  • สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW!)

สมัครและลงทะเบียน
- วันนี้ - 14 มิถุนายน 2563
- รับทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท ไปเลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียน | http://arch.spu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก : www.spu.ac.th
https://www.facebook.com/activeedge.spusoa