ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์    

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เขต 8 และเขต 9 รวม 19 จังหวัด ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาด ส่งเสริมแนวทางการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถสร้างยอกขายสินค้าเพิ่มขึ้น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 062-245-6989  หรือสามารถสอบถามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ