ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก และวันเปิดภาคเรียน

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เปิดเผยว่า ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม รองรับการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมปีที่ 1 และมัธยมปีที่ 4  และเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ,สบค. ,สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.มาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 5.มาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน ,อาคารเรียน ,ห้องเรียน และพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน 6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรม และลดขั้นตอนต่างๆ ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก    

ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน 30 เครื่อง พร้อมเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย ส่วนการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองฯ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง    

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน