ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ห้ามพลาด! SPU เปิดรับสมัคร #TCAS63 รอบ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #TCAS63 รอบ 5

พร้อมรับทุน 20,000 บาท*

คลิก : www.spu.ac.th/page/TCAS63

ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : โทร.0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ  0614205641-4

www.spu.ac.th