ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SPU ขยายเวลา #Dek63 รับทุน SPU CARE สูงสุด 15,000 บาท*

SPU ขยายเวลาโดยไม่มีอะไรกั้น!

Dek63 รับทุน SPU CARE

สูงสุด 15,000 บาท*

สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 14 มิ.ย. 63
คลิก : www.spu.ac.th/apply/spucare
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 0614205641-4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม