ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: อักษร เอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนาม สช. พันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

นายสมเกียรติ ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร. อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้ อักษร ได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ “Aksorn On-Learn” เพื่อให้บริการกับครูและนักเรียนในช่วงวิกฤตดังกล่าว โดยในงานมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 15 องค์กรเข้าร่วมลงนามเป็นพันธมิตรด้วย ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้