ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พบทางเลือกใหม่ NEW NORMAL Learning! สนุกเรียน สนุกเล่น กับ IT SPU

DEK’63 ห้ามพลาด! พบกับเทรนด์การเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล NEW NORMAL Learning! สนุกเรียน สนุกเล่น ได้แล้ว…วันนี้ ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้าน AI , BLOCKCHAIN , Big Data, IOT และ Cloud "ยืนหนึ่งเรื่อง IT ต้องศรีปทุม" คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น DEK IT SPU ตัวจริงได้แล้ว..วันนี้!

สมัครและลงทะเบียน วันนี้! พร้อมรับทุน SPU CARE สูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

คลิก  www.spu.ac.th/apply/spucare

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4 หรือ 0614205641-4 www.spu.ac.th