ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

IT SPU เปิดรับสมัคร นศ.ปริญญาโท – เอก “63 เรียนออนไลน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญาโท – เอก”63
เรียนออนไลน์ ได้แล้ว..วันนี้!!
“พัฒนาคุณค่าใหม่ของคุณ  ในโลกดิจิทัลด้วยหลักสูตร
M.S.IT. และ Ph.D.IT โอกาสและอนาคตที่สมาร์ทรอคุณอยู่”

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครเรียน ปริญญาโท (M.S.IT.) วันนี้!!

เรียนจบได้ภายใน 1 ปี

พร้อมรับทุนส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท*

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

สมัครเรียน คลิก http://bit.ly/3b9q6tr

หรือ โทร 092 276 7445

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก  (Ph.D.IT.)

สมัครเรียน ปริญญาเอก วันนี้!!

เรียนจบได้ภายใน 3 ปี  สามารถเรียนออนไลน์ได้ 100%

พร้อมรับทุนสนับสนุนสูงสุด 40,000 บาท*

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

สมัครเรียน คลิก http://bit.ly/3b9q6tr

หรือ โทร 092 276 7445