ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นักศึกษา BBA มธ. คว้าแชมป์ L’Oreal Brandstorm Thailand 2020

ทีม All In This toCAGR  นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน L’Oreal Brandstorm Thailand 2020 จัดโดย L’Oreal Thailand และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ระดับโลก “L’Oreal Brandstorm 2020” ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนนี้

สมาชิกทีมได้แก่

  1. นางสาวธนาภรณ์ สุขจิตต์นิตยกาล สาขาวิชาเอกการเงิน
  2. นางสาวสุดามาศ เก่งรุ่งเรืองชัย สาขาวิชาเอกการเงิน
  3. นางสาวปทิตตา ตันชูเกียรติ สาขาวิชาเอกการเงิน