ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: จัดเต็ม! หอสมุด SPU ร่วมแบ่งปันความรู้ มอบหนังสือ เคหะชุมชนบางบัว กว่า 400 เล่ม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน นำทีมบุคลากรลงพื้นที่ชุมชนด้วยการแบ่งปันความรู้ พร้อมมอบหนังสือ นิตยสาร นิยาย และ พ็อตเก็ตบุคส์ จำนวนกว่า 400 เล่ม ให้แก่ บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครชุมชนการเคหะบางบัว กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้มีหนังสือดีๆไว้อ่านช่วงกักตัวอยู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย