ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

รร. ยันฮีบริบาล เลื่อนวันเปิดเรียนจากสถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนยันฮีบริบาล ประกาศเลื่อนวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิดเรียน ของนักเรียนรุ่นที่ 31 จากวันที่ 18 เมษายน 2563  เป็น วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   และสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเรียน ทางรร.ก็ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่  3 พฤษภาคม 2563  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723 ต่อ 50100