ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ขยายเวลาเปิดรับสมัครปริญญาโท คณะพาณิชย์ฯ ปี 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียด และสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ www.facebook.com/gradtbs/