ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ความรู้เรื่อง การชดเชยเมื่อลูกค้าร้องเรียน

การชดเชย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ในการลดความไม่พอใจของลูกค้า ทำให้การร้องเรียนครั้งนั้นลูกค้าได้สัมผัสความใส่ใจและความเต็มใจในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนขององค์กรที่มีให้กับลูกค้า

ความสำคัญของสิ่งชดเชยความไม่พอใจ

 • ลดความโกรธของลูกค้า
 • ช่วยให้ลูกค้าไม่เจ็บใจ
 • ลูกค้ารู้สึกดีขึ้น
 • ลูกค้าเข้าใจความพยายามแก้ปัญหาของเรา
 • ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอะไรแล้ว

หลักในการชดเชย

 • กรณีปัญหาไม่ซับซ้อนและเกิดบ่อย
  - ควรกำหนดวิธีการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจน
 • กรณีปัญหาซับซ้อน
  - หากเกิดข้อร้องเรียนที่ซับซ้อน ควรประชุมร่วมกับฝ่ายงานต่างๆโดยพิจารณาจากความสำคัญของลูกค้ารายนั้น

Cr.หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาอ่านฟรีได้ที่ se-ed บุคทุกสาขา  หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2ได้ที่ https://hipotraining.co.th/ หรือ https://www.dsmarttraining.com/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย