ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม! ชวนมาทำความรู้จัก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับวันนี้ อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมานำเสนอให้ทุกท่าน ลองมาทำความรู้จักกับ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีอะไรกันบ้าง…

ทำความรู้จัก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
  ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
      ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย
 3. กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ
 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
      ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม  สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
 5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
      กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม
 6. กลุ่มทรัพยากร (Resources)
      ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น
 7. กลุ่มบริการ (Services)
      ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว
 8. กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
      ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://www.spu.ac.th/fac/account/
สมัครเรียน | ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ | www.spu.ac.th/apply/Dek63