ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ขนมไทยเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพ

หลักสูตรขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการร้านขนมไทยบุคคลทั่วไป หรือธุรกิจจัดเลี้ยง ในการพัฒนาทักษะ เรียนรู้หลักการ และเทคนิคการประกอบขนมไทย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคำนวณต้นทุนและมีแนวทางในการเปิดร้านขนมไทย เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และทำผลกำไรอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ


 • วันที่ 1
  - เรียนรู้เรื่องการวางแผน            
  - การเปิดร้านขนมไทยเบื้องต้น                
  - การคำนวณต้นทุนและราคาขาย                
 • วันที่ 2    
  - กล้วยบวชชี                  
  - ฟักทองแกงบวด                        
  - บัวลอยสามสี                        
 • วันที่ 3    
  - ขนมลอดช่องไทย                  
  - ขนมซ่าหริ่ม                        
  - ขนมทับทิมกรอบ                        
 • วันที่ 4    
  - ขนมโคกะทิ                  
  - ขนมช่อผกากรอง                        
  - ขนมถั่วแปป                        
  - ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง
 • วันที่ 5    
  - ขนมปุยฝ้าย                  
  - ขนมถ้วยตะไล                        
  - ขนมมันสำปะหลัง                        
 • วันที่ 6    
  - ขนมไข่นกกระทา
  - ข้าวดอกจอก
  - ขนมยิ้มเสน่ห์ (ขนมหัวเราะ)
 • วันที่ 7    
  - ขนมหม้อแกงเผือก
  - ขนมบ้าบิ่น
  - ขนมโสมนัส
 • วันที่ 8    
  - ขนมตะโก้แห้ว เผือก ข้าวโพด
  - ขนมลูกชุบ
  - ขนมเม็ดขนุน
 • วันที่ 9    
  - ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา
  - ข้าวเหนียวมูนหน้ากระฉีก
  - ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง
 • วันที่ 10  
  - ขนมทองหยิบ
  - ขนมทองหยอด
  - ขนมฝอยทอง“หลักสูตรขนมไทยเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพ” (Traditional Thai Desserts) อบรมแบบเร่งรัด 10 วัน


 • เรียนรู้การประกอบขนมไทยอย่างมืออาชีพ
 • พบกับหลากหลายเมนูเด่นกว่า 27 เมนู ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู
 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการร้านขนมไทย ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • หรือผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเทคนิคการประกอบขนมไทย
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถคำนวณต้นทุน และมีแนวทางในการเปิดร้านขนมไทย
 • เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องในธุรกิจโปรโมชั่นพิเศษ ตามคำเรียกร้อง !!

สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที >> ท่านละ 400 บาท <>> เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด <<<

เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี
อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563
อบรมเฉพาะวันเสาร์ (10 วัน)
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-721-846972 Line: @dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบ pay-inการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 34,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์  และ วัตถุดิบ ตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
 2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
  - บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
  - บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้