ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สร้างชื่อ! จากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นสุดยอดนวัตกรรมใช้งานได้จริง วิศวะฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ TE-IT 2019 จัดโดย กระทรวงพลังงาน

ทีมอาจารย์และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) ในนาม บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด โดย ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ นำผลงานสุดยอดนวัตกรรม “automated fault detection and diagnosis based AI and IoT platform for a chiller air-conditioning system” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TE-IT 2019) รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน    

ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า หลังจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่การใช้จริง ตั้งแต่ปี 2016 - 2019 ตลอดระยะเวลา 4 ปีได้รับการสนับสนุน จากบริษัท EEC Engineering Network สถาบัน EEC Academy , Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand, Africvs และที่ขาดไม่ได้ คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ให้โอกาสผลักดันผลงานนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงอย่างเต็มที่ ร่วมกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมวิจัยในนาม บริษัท startup - TIE Smart Solutions    

โดยถึงแม้ช่วง ปี 2018 และ 2019 จะเคยนำผลงานดังกล่าว ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันที่ วช. และก็พลาดรางวัล...แต่จนถึงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากกระทรวงพลังงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานและเข้าใจนวัตกรรม AFDD แรกของประเทศไทยที่มี performance เทียบเท่ากับมาตรฐาน USA เห็นชอบให้ผลงาน ชื่อ “automated fault detection and diagnosis based AI and IoT platform for a chiller air-conditioning system” ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Energy Innovation Award (TEIT 2019) ในครั้งนี้    

และท้ายที่สุดนี้ คงต้องขอขอบพระคุณ ทีมงานทุกท่าน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ทำให้ฝันเป็นจริง นำผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดผลงานรางวัลนวัตกรรมระดับชาติครับ