ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SISB แจงไม่มีบุคลากร-นักเรียนติดเชื้อ COVID-19 ประกาศปิดรร.สาขาประชาอุทิศ 11-15 มี.ค.นี้จัดทำบิ๊กคลีนนิ่ง ระบุ 8 นร.ที่สัมผัสผู้ป่วยได้กักตัวเอง 14 วันสังเกตอาการ

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันไม่มีบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสาขาประชาอุทิศติดเชื้อ COVID-19

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับทราบว่านักเรียนจำนวน 8 คนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนสาขาประชาอุทิศได้สัมผัสกับบุคคลภายนอก ซึ่งแจ้งว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 และการสัมผัสดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนสาขาประชาอุทิศจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 11-15มีนาคม 2563เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน และจะเปิดทำการในวันที่ 16มีนาคม 2563

สำหรับนักเรียนที่สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ14วันตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด และระหว่างการปิดทำการฯโรงเรียนจะทำการเรียนการสอนในระบบ e-learning ต่อไป

บริษัทฯดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน และขอเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ