ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ภาพข่าว: กทม. จับมือ CAT ผุดแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง

          พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Bangkok Connect" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT (ขวา) และนายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ซ้าย) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือฯ เพื่อร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชัน "กทม. Connect"