ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ ATS และพันธมิตร จัดการประชุม Kick Off โครงการ Smart Solution

          ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมประชุม Kick Off โครงการ Smart Solution กับกลุ่มพันธมิตร โดยมีดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ประธานกรรมการ และนายณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด หรือ ATS พร้อมด้วย MR.WANG WUJIE, Vice General Manager of XJ Group Coporation และMR. Zifan Lei, Chief Technology Officer, Corpro PCL & Orieange China เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการให้บริการ Smart service โดยประยุกต์การใช้งาน Internet of Thing (IoT) ผ่านระบบโครงข่ายของ CAT ณ ศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561