ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ธรรมศาสตร์ ชวนร่วมสัมมนา “กสทช. พร้อมรับ ไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?”

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 (Social Science Forum I) ในหัวข้อ "กสทช. พร้อมรับ ไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?" ร่วมถกและหาคำตอบ ความพร้อมและแนวทางการปรับตัวของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. และนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th