ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ทีโอที จัดแถลงข่าวพิธีลงนามในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 MHz

          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 MHz
          ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
          โดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร 
          หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
          ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูง ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

          09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
          10.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 
          - พิธีลงนามในสัญญา โดย
          - นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
          - นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
          - บันทึกภาพร่วมกัน
          - ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
          11.00 น. แถลงข่าวสื่อมวลชน