ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ภาพข่าว: กิจกรรมเสวนา “จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า”

          นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช., อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คุณฐิติเทพ นพเกตุ นักวิเคราะห์กลุ่มโทรคมนาคม บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และ ดร.นิตยา สุนทรสิริพงศ์ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม ร่วมงานเสวนา "จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า" ก่อนการจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 900/1800 MHz เพื่ออนาคตประเทศ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง President 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ