ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ทีโอที จัดพิธีลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วย นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูง ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ตามกำหนดการดังนี้ 

          11.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
          11.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีการลงนาม
          - นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน
          - น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          กล่าวถึงการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ
          - นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร 
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการเน็ตประชารัฐ
          12.10 น. พิธีลงนามนามใน "สัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า" และ
          "สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ" โดย 
          - น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          - นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
          - นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
          - นางทัศนีย์ วิริยะสุธี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          - นางศุภนุชลาศรัย ชูวงค์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          12.15 น. บันทึกภาพร่วมกัน
          12.20 น. จบงาน