พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน TFIT Forum 2018

เนื่องด้วย สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน TFIT Forumโดยมีรายละเอียดดังนี้วัน/เวลา : วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 17.00 น.สถานที่ : ณ ห้อง Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อ่านต่อ…