พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,115 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 345% จาก 475 ล้านบาทในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากการขายหุ้นของ บริษัท ซีเอส อ่านต่อ…

Thaicom Reports Operating Results for First Half 2018

Thaicom Public Company Limited (THCOM), Thailand’s first satellite operator, reported its operating results for the first half of 2018 ending June 30, 2018, posting a consolidated net profit of Baht 2,115 million, up by 345% from Baht 475 million compared to the same period of 2017, as a result of อ่านต่อ…