กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ไทยคม ประกาศความสำเร็จจับมือ ดับเบิลยูไอที ให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์

วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ (ดับเบิลยูไอที) ตกลงเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ ทั้งในรูปแบบของ Spot beam และ Broadcast beam เพื่อให้บริการในประเทศฟิลิปปินส์ทั้งสองบริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ 3 อ่านต่อ…