ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การบินไทยจับมือกับไทยสมายล์จัด 3 โปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

          การบินไทยและไทยสมายล์ร่วมออกบูธในงาน"ไทยเที่ยวไทย คือ ไทยเท่" พร้อมจัด 3 โปรโมชั่นสุดพิเศษ เส้นทางภายในประเทศ Winter Sweet/Weekday Special วันธรรมดาน่าเที่ยว และ Happy Senior for 2 เริ่มเดินทางวันนี้-16 มีนาคม 2563 ราคาไป-กลับ เริ่มต้นเพียง 2,300 บาท โดยจำหน่ายภายในงานตั้งแต่บัดนี้-1 มีนาคม 2563 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
          นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล การบินไทย และไทยสมายล์ จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับ 10 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ และนราธิวาส ภายในงาน "ไทยเที่ยวไทย คือ ไทยเท่" 3 โปรโมชั่น ดังนี้
          1. Winter Sweet สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่านขึ้นไป เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต Citi/KTC/SCB และบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี สำหรับเที่ยวบินเส้นทาง ไป-กลับ ภายในประเทศของการบินไทย และไทยสมายล์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          - บัตรโดยสารสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป ราคาต่อท่านชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 2,600 บาท ชั้นธุรกิจ ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ 7,200 บาท
          - บัตรโดยสารสำหรับ 4 ท่านขึ้นไป ราคาต่อท่านชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 2,300 บาท  ชั้นธุรกิจ ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ 6,600 บาท
          ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2563
          2. Weekday Special วันธรรมดาน่าเที่ยว สำหรับเที่ยวบินเส้นทาง ไป-กลับ ภายในประเทศ เที่ยวบินร่วมของการบินไทยและไทยสมายล์ ที่ทำการบินโดยไทยสมายล์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          - บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ราคาต่อท่านชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 1,400 บาท ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ 2,600 บาท
          - บัตรโดยสารไป-กลับ ราคาต่อท่านชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 2,800 บาท ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ 5,200 บาท
          ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเดินทางได้ระหว่างวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่บัดนี้-16 มีนาคม 2563
          3. Happy Senior for 2 สำหรับเที่ยวบินเส้นทาง ไป-กลับ ภายในประเทศของการบินไทย และไทยสมายล์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          - บัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่เริ่มต้นเดินทาง และต้องเดินทางในเส้นทาง เที่ยวบิน และวันเดียวกัน ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ 2,500 บาท ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้-16 มีนาคม 2563
          บัตรโดยสารราคาพิเศษดังกล่าวได้รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข ผู้สนใจสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่งาน "ไทยเที่ยวไทย คือ ไทยเท่" หรือที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)