ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TASCO พบนักลงทุนในงาน Opp Day โชว์กำไรปี62 พุ่ง 454%

          นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายโก๊ะ ไล้ ฮวด (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ-บัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังพบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อสรุปผลประกอบการดำเนินงานปี 2562 และให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจในปี 2563 โดยยอดขายยางมะตอยปี 2562 เติบโตอยู่ที่ 2.26 ล้านตัน มีรายได้จากการขายและบริการ 36,893 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,123 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตินำเสนอต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และจ่ายปันผลวันที่ 24 เมษายน 2563 งานดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้