ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดีทีจีโอองค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563

          ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น องค์กรภาคธุรกิจจากประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกติตต่อกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำถึงกลยุทฺธ์เชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง
          บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) กลุ่มบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 หรือ 2020 World's Most Ethical Companies.
          บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม โดยมีบริษัทในเครือมากมาย เช่นบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมผ่าน มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และโครงการต่าง ๆ
          ทั้งนี้ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมในพ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ World's Most Ethical Companies ในปีพ.ศ. 2550 โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ซึ่ง MQDC ถือเป็นบริษัทสำคัญในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอในการทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ 'For All Well-Being' ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกใบนี้
          ในปีพ.ศ. 2563 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 132 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 51 ประเภทธุรกิจ "บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกท่านมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลกอีกครั้ง" นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว
          "การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ ดิฉันและสมาชิกองค์กรทุกท่านขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พวกเราทุกคนเชื่อเสมอว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเรามีความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ ตลอดจนทุกสิ่งบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน" นางทิพพาภรณ์ กล่าว
          "ผมขอแสดงความยินดีต่อบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการขับเคลื่อนทางสังคมรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่สองติดต่อกัน" มิสเตอร์ทิมโมธี เออร์บริช (Mr Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว "วันนี้สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมให้แก่องค์กรที่ใส่ใจสังคมเป็นสำคัญ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล พร้อมกับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงด้านสังคมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก"
          วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนน
          การคัดเลือกองค์กรด้านการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม หรือ World's Most Ethical Companies คือการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน Ethisphere จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะต้องตอบคำถามกว่า 200 ข้อภายใต้หัวข้อด้านวัฒนธรรม ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านบทบาททางจริยธรรม ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งทุกองค์กรที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร
          ทั้งนี้องค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วมในการประเมินจะได้รับ Analytical Scorecard โดยทุกองค์กรจะเห็นคะแนนโครงการของตนเองพร้อมกับคะแนนขององค์กรอื่น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของการประเมินผลแบบองค์รวม สำหรับแนวทางปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับคัดเลือกปี 2563 จะได้รับการเผยแพร่ในรายงานและเว็บคาสต์ (Webcast) ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้
          รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือก
          สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2563
          https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

          เกี่ยวกับบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ)
          บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อม
          กลุ่มบริษัทดีทีจีโอประกอบด้วยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูแลทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด ดูแลด้าน การออกแบบ การจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการการก่อสร้าง บริษัท ดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการค้าระดับโลก และบริษัท ดิจิต้าไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ
          กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ยังมีส่วนร่วมในการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมก่อตั้งบริษัท โอโบตรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) และ บริษัท โอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obotrons) ในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรม รวมถึง Home Intelligent Systems และร่วมงานกับบริษัท อีอีซี-ดีที กรีนพาวเวอร์ (EEC – DT Green Power) ในการออกแบบและดำเนินงานด้านระบบพลังงานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมก่อตั้งบริษัท เอ็มคิวดีซีไบรท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง
          บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับกิจกรรมทางสังคมที่ทำงานผ่านมูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่น ๆ
          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DTGO สามารถดูได้ที่ https://dtgo.com

          เกี่ยวกับบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและจริยธรรม
          บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ Global Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อให้ภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 10 ข้อของ UN Global Compact ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนขององค์กร โดยเริ่มจากการสร้างคุณค่าขององค์กร และแนวทางหลักในการทำธุรกิจ ซึ่งหลักการเหล่านี้ครอบคลุมถึงการใช้แรงงานด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อเป็นการปฎิบัตด้านจริยธรรม โดยกลุ่มบริษัทดีทีจีโอก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะต้องให้ประโยชน์ต่อ "คนส่วนใหญ่ สังคมที่เราอยู่ องค์กรของเรา และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ "
          เกี่ยวกับสถาบัน Ethisphere
          สถาบัน Ethisphere(R) เป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่ขับเคลื่อนลักษณะขององค์กร ให้เกิดความไว้วางใจในตลาด และความสำเร็จทางธุรกิจ สถาบัน Ethisphere มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการวัดและกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่าง ๆ
          สามารถพัฒนาลักษณะขององค์กรและวัดผล พร้อมปรับปรุงวัฒนธรรม โดยสถาบัน Ethisphere ได้ยกย่องความสำเร็จองค์กรต่าง ๆ ผ่านการคัดเลือกองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม หรือ World's Most Ethical Companies และมอบความสำเร็จของชุมชนในองค์กรผ่าน Business Ethics Leadership Alliance (BELA) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethisphere สามารถดูได้ที่ https://ethisphere.com