ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

JST Group : บริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคนิค รวมทั้งเครื่องมือพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ให้กับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี

          JST Group ก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี เพื่อให้บริการธุรกิจทางด้านการขุดเจาะในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่ออุตสาหกรรมน้ำมันในภูมิภาคได้พัฒนาและเติบโตขึ้น JST ก้าวตามทันด้วยการสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น เพื่อการให้บริการทางด้านงานวิศวกรรม และตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญจึงได้ถูกเชิญเข้ามาร่วมทีมกับทางบริษัท ปัจจัยหลักที่ทำให้ JST ประสบความสำเร็จ คือ นโยบายในการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถในท้องถิ่นให้มีความสามารถมากกว่ามาตรฐานสากล และสร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศ ดังนั้น JST จึงสามารถให้บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญแก่ลูกค้าสากลด้วยราคาที่ประหยัด และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าได้ ปัจจุบัน JST ยังคงพัฒนาความแข็งแกร่งด้วยการเปิดสาขาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการอุปกรณ์พิเศษ และการบริการจัดหาคน (ทั้งคนท้องถิ่น และคนต่างชาติ) ให้กับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีทั่วโลก
          JST สามารถให้บริการทางด้านต่างๆได้ ดังนี้;
           1.Asset Integrity Services and Supply :
          -Cathodic Protection Systems and Services / AC Mitigation systems and services / Asset Integrity Services and Supply
          2.HR & Manpower Supply Services
          3.Coating Services and Supply
          4.HEAT Treatment Services
          5.CAD Services
          6.Industrial Sales and Services
          7.Sub-Sea Abrasive Cutting Services
          8.Inspection Services
          9.Solid-liquid and liquid-liquid hydro-cyclone separators
          10.Positive Displacement Pumps
          11.Engineered Industrial Pipe Hangers and Supports
          12. Marine equipments (อุปกรณ์ทางทะเล)
          13. Aerial / Sub-Sea Survey (งานสำรวจทางอากาศและงานสำรวจใต้น้ำ)
          JST GROUP : สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Tel. 02-0228000 / E-Mail : jst@jst-group.com / Website : www.jst-group.com / https://www.facebook.com/JSTGroups/