ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: อาคเนย์ จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดหน้าใหม่การศึกษาไทย เน้นประสบการณ์ตรง ดึงศักยภาพ สร้างเครือข่ายธุรกิจ บนแนวคิด “Happiness by Design” (HbD)

          นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) นำโดย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี (กลาง) ร่วมลงนามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BBA) เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ดึงศักยภาพของนักศึกษามาพัฒนา พร้อมสนับสนุน
          คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจของตัวเองและกลุ่มที่ต้องการสานต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมขยายเครือข่ายการทำธุรกิจไปยังอาเซียนภายใต้แนวคิด Happiness by Design (HbD) ของอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เครือไทย โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา ) และดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

          จากซ้ายไปขวา
          1. นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          2. ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          3. ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          4. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          5. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          6. นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          7. ดร.สมชัย สัจจพงษ์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

          เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
          บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด