ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: สินทรัพย์ประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 กับแคมเปญ “เจอปุ๊ป จ่ายปั๊ป”

          สินทรัพย์ประกันภัย ห่วงใยสุขภาพของคนไทย ออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19กับแคมเปญ "เจอปุ๊ป จ่ายปั๊ป" เพียงตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 รับความคุ้มครองทันที!! ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 99 - 499 บาท โดยรับความคุ้มครองทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมกับรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ค่าปลงศพกรณีและการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ สูงสุด 8,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1729 (รายละเอียดและความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
          หมายเหตุ:
          1.ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
          2.ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)