ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: สจล. จับมือ เอไอที ร่วมมือในโอกาสครบ 60 ปี

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) และ ดร.เอเดน วาย. วุน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัย ผ่านทางโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ หลักสูตร 2 มหาวิทยาลัย เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับปริญญาตรี จาก สจล. และปริญญาโท จาก เอไอที โดยใช้เวลารวม 5 ปี โดยความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้โอกาสครบรอบ 60 ปีของทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ถนนฉลองกรุง กรุงเทพฯ