ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ผลกระทบตัดสิทธิจีเอสพีเขมรต่อเศรษฐกิจไทยและการปฏิเสธการขอหารือสหรัฐตัดจีเอสพีของไทย

          คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ยกเลิกสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กัมพูชาหวั่นกระทบส่งออกไทย โดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิตสินค้าแฟชันสิ่งทอและรองเท้า การค้าชายแดนไทยกัมพูชาและกลุ่มทุนไทยที่ลงทุนในเขมรบางอุตสาหกรรม แต่อาจเกิดการย้ายฐานการลงทุนเข้า EEC เพิ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับประเทศราว 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 21,000 ล้านบาท) ทุนไทยส่งออกจากฐานการผลิตในกัมพูชา มูลค่าประมาณปีละ 3,000-5,000 ล้านบาท
          สหรัฐอเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าไทยแน่นอนจากการสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯปิดช่องเปิดการหารือเพื่อทบทวน สินค้าเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์หรือ ราว 39,650 ล้านบาท แนวทางในการรับมือความท้าทายต้องมุ่งไปที่ตลาดเม็กซิโกและแคนาดาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ USMCA 
          ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประเมินผลกระทบคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ยกเลิกสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กัมพูชาหวั่นกระทบส่งออกไทยผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม แฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเดินทางและสินค้าเกี่ยวกับการเดินทาง กระทบการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มทุนไทยที่ลงทุนในเขมรกระทบในบางธุรกิจอุตสาหกรรมเท่านั้น เช่น กลุ่มผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยที่เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานในกัมพูชา มีอยู่ 6 บริษัทใหญ่ ได้แก่ กลุ่มไนท์ แอพพาเรล, ฮงเส็งการทอ, ลิเบอร์ตี้, เอสพีบราเดอร์, ทีเคการ์เมนต์และกลุ่มไฮเทค ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป-เสื้อกีฬา และชุดชั้นใน โดยมีการส่งออกจากฐานการผลิตในกัมพูชา มูลค่าประมาณปีละ 3,000-5,000 ล้านบาท แต่บางบริษัทได้ลดกำลังการผลิตในเขมรและกระจายฐานการผลิตในเวียดนามเพิ่มขึ้น บางส่วนอาจย้ายกลับมาอยู่ที่ EEC โดยเฉพาะสินค้าที่มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม ส่วนกลุ่มทุนโรงสีและส่งออกข้าวหรือสินค้าเกษตรอื่นของไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาไม่กระทบมากนักจากจีนได้ขยายโควต้าการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาจาก 300,000 ตันเป็น 400,000 ตันแล้ว การย้ายฐานการลงทุนเข้า EEC เพิ่มขึ้นหากไทยมีมาตรการเชิงรุกในการชักชวนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการตัดจีเอสพีในเขมรและไทยเร่งเปิดการเจรจาเอฟทีเอกับอียู คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ได้มีมติ
          เมื่อ 12 ก.พ.ว่า จะยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวของกัมพูชา รวมถึงสิทธิในการส่งออกสินค้ามายังอียูโดยไม่จำกัดโควตา โดยมีผลในวันที่ 12 ส.ค.นี้ หากไม่มีการคัดค้านจากรัฐสภายุโรป นับเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันทางการค้าเพื่อให้รัฐบาลกัมพูชาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขมรยังไม่ดีขึ้นนักโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ถูกลิดรอนสิทธิ รวมถึงการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองจากทางการกัมพูชา ส่งผลให้อียูใช้ข้ออ้างนี้ในการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าเพื่อกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาปรับปรุงมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน การนำเอาประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนมาเกี่ยวกับกับการค้าอาจมีเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าและการปกป้องตลาดภายในของอียูเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
          ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาพบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับประเทศราว 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,000 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2561-2562 สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้าสิ่งทอโดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 5,000-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบต่อสินค้าบางประเภทที่กัมพูชาส่งออกไปยังอียู ได้แก่ น้ำตาล สินค้าสำหรับการเดินทาง รองเท้า และเสื้อผ้าสิ่งทอ คิดเป็นมูลค่าถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี หรือราว 20% ของสินค้าส่งออกของกัมพูชาไปยังอียูทั้งหมดมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี
          นอกจากนี้ยังมีประเด็นความคืบหน้าสหรัฐฯตัดจีเอสพีไทย โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า มีแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาโดยสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯจะตัดสิทธิจีเอสพีไทยในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนตามที่ได้เคยประกาศเอาไว้ เนื่องจากทางฑูตพาณิชย์ไทยพยายามติดต่อเพื่อขอเจรจาหารือในเรื่องดังกล่าวหลายครั้งแต่ถ้าสหรัฐฯไม่ได้เปิดช่องให้มีการเจรจาแต่อย่างใด คาดว่าภาษีที่สินค้าส่งออกไทยจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 5% สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยว่า จะกระทบกับกลุ่มธุรกิจส่งออกที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงและจำนวนไม่น้อยจะเป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME ค่อนข้างมาก เกษตรกรและชาวประมงจะได้รับผลกระทบไปด้วย สินค้าครอบคลุมมากถึง 573 รายการตั้งแต่อาหารทะเลหลากชนิด ผักผลไม้ น้ำเชื่อมและน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง น้ำผักผลไม้ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์เครื่องครัว ไม้อัด ไม้แปรรูป เหล็กแผ่น สแตนเลส ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องประดับ จามชาม เป็นต้น สินค้าเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์หรือ ราว 39,650 ล้านบาท อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลกลุ่มเกษตรกรและ SME ส่งออกสินค้าเกษตรมาเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้ยังได้รับผลกระทบจากล้งจีนได้เข้ามาทำสัญญาเหมาสวนทุเรียนราคา 150-160 บาท/กก. โดย
          ขอลดราคาลง 20-30 บาท/กก. ลงมาเหลือ 120-130 บาท/กก. ให้ราคาเป็นไปตามกำลังซื้อที่อ่อนแอลงของจีน นอกจากนี้ ผลไม้ส่งออกอื่นๆก็ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกุ้งและรังนกส่งออกไปจีนด้วย 
          การตัดสิทธิจีเอสพีครั้งนี้อ้างเรื่องสิทธิและสวัสดิการแรงงานของไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม มีบริษัทไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯจำนวนไม่น้อยไม่ได้ใช้สิทธิจีเอสพีและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐฯ ทางการควรนำบริษัทเหล่านี้มาเป็นต้นแบบเพื่อให้บริษัทต่างๆที่ยังคงใช้สิทธิจีเอสพีอยู่ได้ยกระดับตัวเองให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ฉะนั้นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิตในกลุ่มสินค้าดังกล่าว ส่วนรัฐบาลต้องเดินหน้าเจรจาการเปิดตลาดและทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆในละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา แนวทางในการรับมือความท้าทายต้องมุ่งไปที่ตลาดเม็กซิโกและแคนาดาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ USMCA