ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ภาพข่าว: EXIM BANK และ SME D Bank ของไทย จับมือ Malaysia EXIM Bank และ SME Bank Malaysia ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย-มาเลเซียสู่ตลาดโลก

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย-มาเลเซีย" ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งมาเลเซีย (Malaysia EXIM Bank) และธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมาเลเซีย (SME Bank Malaysia) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย-มาเลเซียในทุกระดับ โดยทั้ง 4 หน่วยงานจะร่วมกันบูรณาการข้อมูลการค้าและการลงทุน การจัดอบรมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายการส่งออกได้มากขึ้น โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) นายนิพนธ์ บุญญามณี (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดาตุก์ 
          วีรา ดร. โมฮาหมัด ฮัตตา รามลี (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาผู้ประกอบการและสหกรณ์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563