ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทยเพิ่มมาตรการรับมือไวรัสโคโรนา

          ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นดำเนินการด้านสุขลักษณะสำหรับผู้โดยสาร โดยเพิ่มมาตรการทำความสะอาดและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ที่นำผู้โดยสารเดินทางไป-กลับ ระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน (Passenger Bus) รถตู้ (Micro Bus) และรถบริการผู้ป่วย (Invalid HI-lift Truck) ซึ่งได้กำหนดมาตรการปฏิบัติสำหรับรถรับ-ส่ง ดังนี้ 1. ติดประกาศให้พนักงานขับรถรับทราบถึงข้อมูลและวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2. จัดเตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาดและถุงมือ สำหรับพนักงานขับรถเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ 3. กำหนดให้พนักงานขับรถต้องใช้ถุงมือในขณะทำความสะอาดรถ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดราวจับ รวมถึงจุดสัมผัสในห้องโดยสารก่อนนำรถดังกล่าวให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร 4. พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการให้บริการของการบินไทย