ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

2 ผู้บริหาร ACE มั่นใจธุรกิจแข็งแกร่ง กำไรเติบโตแรง ควัก 130 ล้านบาทซื้อหุ้นเพิ่มกว่า 43 ล้านหุ้น

          ธีรวุฒิและ พรเมตต์ ทรงเมตตา สองกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มทรงเมตตา ใช้เงิน 130,720,000 บาทซื้อหุ้น ACE เพิ่ม 43,000,000 หุ้น ทำให้กลุ่มทรงเมตตาถือหุ้นรวมกว่า 76% 
          "เหตุผลการเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากมองว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาต่ำมาก โดยคาดว่ามาจากข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องทุกปี จึงมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมานั้นเป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อ" นายธีรวุฒิกล่าว