ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

D สุดฮอตหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นขายเกลี้ยง ผู้ถือหุ้นพร้อมใจรับซื้อเกินสิทธิ์กว่าเท่าตัว มั่นใจอนาคตดี เดินหน้าเก็บเกี่ยวผลงานหนุนโตแกร่ง

          D สุดปังขายหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นเกลี้ยง ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แสดงความจำนงซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ ส่งผลให้ความต้องการสูงกว่าเท่าตัว ฟาก"ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นอนาคตดี ปี 63 ถึงเวลาเดินหน้าเก็บเกี่ยวรายได้จากการลงทุน โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล สุขุมวิท คาดมีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี หนุนผลงาน เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
          ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(RO) จำนวน 80 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นการจัดสรรเป็นหุ้น จำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ มีราคาหุ้นละ 2.50 บาท พร้อมกับจัดสรรเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ วอร์แรนท์ หรือ D-W1 อีก 40 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเท่าตัว ดังนั้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
          "ผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ และขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในปี2563 จะเป็นปีที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน"
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวต่อถึงเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และช่วยทำให้โครงสร้างทางการเงินดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะมีสัดส่วนที่ลดลง รวมทั้งมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น
          สำหรับแนวโน้มในปี 2563 จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังจากโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล สุขุมวิท ซอย 2 (BIDH) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งบริษัทฯตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อหุ้น ทั้งนี้ BIDH เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกที่มีการรักษาเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลทันตกรรม (ฟัน) โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตในปีนี้อย่างแน่นอน