ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SME D Bank สาขาลพบุรี ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank สาขาลพบุรี ขอแจ้งย้ายที่ทำการสาขาแห่งใหม่ จากที่เดิมไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 228/4-6 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มาติดต่อและใช้บริการได้เป็นอย่างดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME D Bank สาขาลพบุรี โทร.036 784 445 ถึง 7 โทรสาร 036 784 448 หรือ Call Center โทร.1357