ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Whizdom Society คว้ารางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่นจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

          นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ แบรนด์วิสซ์ดอม (Whizdom) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากล ภายใต้ปรัชญา "For All Well-Being" ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการอยู่อาศัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้ง วิสซ์ดอม โซไซตี้ (Whizdom Society) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มุ่งให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างโมเดลที่ดีสำหรับเยาวชนไทยภายใต้วิสัยทัศน์ "สังคมของคนเก่งและคนดี" 
          ล่าสุดโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ "Be the Change by Whizdom Society" ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นในงาน UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Future หรือ ยูเอ็นเอฟพีเอ ไทยแลนด์ไนท์ จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อฉลองความสำเร็จต่างๆ ที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ร่วมมือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนในประเทศไทย สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ภายในงานนี้ได้จัดการประกาศให้รางวัลเพื่อเป็นเกียรติกับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการกิจกรรมสำคัญๆ ตลอดจนร่วมมือในการระดมทุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ของกองทุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยงานมอบรางวัลได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
          
          เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) 
          บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา 'For All Well-Being'
          MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ "แมกโนเลียส์" (Magnolias) "วิสซ์ดอม" (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) และมัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
          MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม 
          การประยุกต์ปรัชญา 'นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน' MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก
MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม 
          ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com
          เกี่ยวกับ Whizdom Society by MQDC
          Whizdom Society by MQDC ก่อตั้งโดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย นำร่องกิจกรรมที่ดีต่างๆ อย่างมากมาย เช่น การสร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะ และสร้างจินตนาการ ในด้านต่างๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ จึงได้พัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นโรลโมเดลต้นแบบ สังคมของคนดีและคนเก่ง จึ้งได้จัดตั้ง Whizdom Club เป็นสถานที่ศูนย์รวม แห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา การดำเนินธุรกิจด้วยคำมั่นสัญญา 'for all well-being' ของ MQDC ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook: Whizdom Society, Facebook: MQDCForAllWellBeing https://www.facebook.com/mqdcforallwellbeing/