ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “DDD” จับมือพาร์ทเนอร์เกาหลี “GP Club” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เจเอ็มเอส โกลบอลโซลูชั่น”

          ร่วมลงทุน: นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ ส่ง บริษัท สกิน เมค สไมส์ จำกัด (SMS) หนึ่งในบริษัทฯย่อยของ DDD ร่วมกับ Mr.Jung-Woong Kim (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GP Club Company Limited ("GPC") เจ้าของแบรนด์สินค้า "JMSolution" ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ "เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน" การจัดตั้งบริษัทฯในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการร่วมมือในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ GP Club ในประเทศไทย รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯไปยังประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งยังช่วยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น