ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 สร้างสถิติรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

          - เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ขับเคลื่อนสู่ยุคใหม่ของผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) เต็มตัวหลังการซื้อกิจการโกลเด้นแลนด์ 
          - รายได้รวมของปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 56% หรือคิดเป็น 21,545 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิรวมมีการเติบโตที่แข็งแกร่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 62 หรือคิดเป็น 3,484 ล้านบาท 
          - กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 0.96 บาท สะท้อนถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.0

          บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศผลการดำเนินงานประจำรอบปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
          ภายหลังจากความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "โกลเด้นแลนด์" ในสัดส่วนร้อยละ 94.5 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ FPT มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกาศรายได้รวมสำหรับปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 21,545 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3,484 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 0.96 บาท และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.0 
          นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานในปีนี้สามารถสร้างรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์การขยายกิจการบนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ FPT โดยการผนวกกลุ่มโกลด์เข้ามา จะเสริมศักยภาพของแพลตฟอร์มการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์หลากหลาย ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่โดดเด่น ส่งมอบโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรให้แก่ลูกค้า พร้อมไปกับการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี"
          ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารโรงงานและคลังสินค้า ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้ 3,508 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าพื้นที่ของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการปรับตัวสูงขึ้นมาก มาอยู่ที่ร้อยละ 82 จากปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับร้อยละ 74 นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมายังมีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมจำนวนกว่าหนึ่งแสนตารางเมตรให้แก่ FTREIT นอกจากนี้รายได้ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ความต้องการคลังสินค้าคุณภาพสูงจากกลุ่มธุรกิจ FMCG, อีคอมเมิร์ซ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี และอีอีซี นอกจากนี้ FPT ยังเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาอาคารตามความต้องการของลูกค้า (Build-to-suit) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรุกกตลาดลูกค้ากลุ่มแบรนด์ขนาดใหญ่ โดยสามารถทำสัญญาพัฒนาโครงการพื้นที่เช่าใหม่กว่า 135,000 ตารางเมตร โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเสริมสร้างฐานรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้แก่ FPT อีกทั้งยังทำให้ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 
          กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โกลเด้นแลนด์ ยังสร้างรายได้การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่ 15,515 ล้านบาทในปี 2562 นี้ ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 51 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปิดตัวของโครงการใหม่จำนวน 22 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 25,000 ล้านบาท และเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ยอดขายพรีเซลล์รวมมีมูลค่า 31,000 ล้านบาท และมียอดบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอน อยู่ที่ 4,537 ล้านบาท
          กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ มีการเปิดตัวโครงการ สามย่านมิตรทาวน์ อาคารมิกซ์ยูสพื้นที่รวมจำนวน 222,000 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ โรงแรม ที่อยู่อาศัย และร้านค้าปลีก ด้วยการออกแบบพัฒนาที่มีคุณภาพ การนำเสนอรูปแบบโครงการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า และศักยภาพของทำเล ทำให้โครงการสามย่านมิตรทาวน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ส่วนภาพรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ประกอบด้วย อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทรแสควร์ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ และสามย่านมิตรทาวน์ยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตราการเช่าเป็นที่น่าพอใจ
          ด้านการบริหารจัดการเงินทุน และการหมุนเวียนสินทรัพย์ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการอย่างรัดกุมตามแผนกลยุทธ์ของ FPT เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทได้ขายสินทรัพย์มูลค่า 3,610 ล้านบาทให้กับ FTREIT และบุคคลอื่น และประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวน 3,269 ล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินสำหรับการขยายธุรกิจของ FPT ในอนาคต
          และในปีนี้ FPT ยังได้รับรางวัล The Country Award Winner 2019 สาขา 'ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมดีเด่นของประเทศไทย' (Best Developers Thailand of Industrial/Warehouse Sector) จากนิตยสาร Euromoney ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของ FPT ด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากล FPT ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
          "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FPT ได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทั้งในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โคเวิร์กกิ้งสเปซ รวมถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับพันธมิตรนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสร้างมูลค่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเสริมผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เราเชื่อว่า ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร" โสภณ กล่าวสรุป

          เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FPT มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ปัจจุบัน FPT เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการเติบเติบโตต่อเนื่อง โดยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "GOLD" ในปี 2562 ยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ FPT เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential) และ พาณิชยกรรม และโรงแรม (Commercial and Hospitality) นอกจากนี้ FPT ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT (ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์ฯ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) และภายหลังจากการควบรวมกิจการของ GOLD เข้าในกลุ่ม FPT แล้ว บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม GVREIT ทั้งนี้ FPT, GOLD, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

          เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
          เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.6 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
          สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่
          นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้ นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย