ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้นกู้ PPPM ไฟเขียวให้เพิ่มเติมหลักประกันหุ้นกู้

          บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 รุ่น TLUXE205A โดยนายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ของ PPPM (ที่ 2 จากซ้าย) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายสนทยา น้อยเจริญ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ (ที่ 1 จากซ้าย) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำหุ้นบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด มาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม และเพิ่มข้อกำหนดให้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระได้ ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือบางส่วน ณ ห้องสยาม 1-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้