ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: CHOW คว้า CG ปี 62 “ดีมาก” สะท้อนบริหารงานโปร่งใส

          *** เป็นปลื้มกันทั่วหน้า เมื่อบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ นำโดย "อนาวิล จิรธรรมศิริ" ประธานกรรมการบริหาร คว้า CG ระดับดีมาก หรือ 4 ดาว จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาลตามหลักบรรษัทภิบาล มีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน แบบนี้เอาใจผู้ถือหุ้นไปเลย ***