ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: “CSS ปลื้มได้คะแนนประเมินผล CG 2 ปีซ้อน”

          ขอปรบมือรัวๆ เมื่อ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2561-2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำให้เห็นว่า CSS ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (CG) ที่มีความโปร่งใส และมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นแบบนี้แล้วผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง…บริษัทฯ ยืนหนึ่งเรื่องความโปร่งใสชัวร์จ้า