ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

BWG คว้าคะแนน “ดีเลิศ” ด้านกำกับดูแลกิจการ 4 ปีซ้อน

          คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เปิยเผยว่า BWG ได้รับผลประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 (CGR) ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 45 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากผลประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019)