ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: FSMARTรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช.

          นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "FSMART" ผู้นำเครือข่ายการให้บริการและรับชำระเงินแบบครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านตู้อัจฉริยะ"บุญเติม" เข้ารับรางวัลประเภทหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช.ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในทางการส่งเงินสะสมของสมาชิกผ่านตู้อัจฉริยะ "บุญเติม" ที่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 130,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัดที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการออมแบบสะดวกสบาย งานจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆนี้